การเติบโตของตลาดน้ำมันระหว่างประเทศต่างๆ

Posted by admin - April 28th, 2015

พลังงานต่างๆมีความสำคัญต่อมนุษย์ หากขาดพลังงานเมื่อไรจะมีผลต่อการอยู่รอดของมนุษย์ทันที ปัจจุบันมีพลังงานมากมาย แต่ที่สำคัญที่สุดคงจะเป็น พลังงานน้ำมัน

พลังงานกำลังจะหมดไปเรื่อยๆ ทำให้เกิดการแย่งชิงการเป็นเจ้าของในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐกำลังจะเปิดศึกรับอิรัก โดยมีฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมัน และจีนประกาศขยายน่านน้ำห่างฝั่งหลายพันไมล์ ไปจนจดชายฝั่งอินโดนีเซีย ก็เพราะหวังครอง แหล่งน้ำมันในทะเลจีนใต้ โดยมีตลาดกลางในการส่งออกคือนครฮิวสตันเท็กซัส

การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ เมื่อเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขยายตัว ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจะเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ความต้องการน้ำมันดิบและราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มตาม ในทางตรงกันข้าม ในภาวะเศรษฐกิจหดตัวหรือภาวะถดถอย กิจกรรมที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจะลดลง ความต้องการน้ำมันดิบก็จะลดลง และท้าให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงตามไปด้วย

ความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละประเทศแตกต่างกันไปตามฤดูกาล เช่น ในฤดูหนาว ความต้องการน้ำมันเพื่อสร้างความอบอุ่นจะสูงขึ้น โดยเฉพาะในปีที่อากาศหนาวเย็นรุนแรงกว่าปกติ และในฤดูร้อนความต้องการด้านเชื้อเพลิงในการท่องเที่ยวก็สูงมากขึ้นด้วย

ในขณะนี้เริ่มมีการสร้างพลังงานเพื่อทดแทนน้ำมันที่สูญเสียไป ลดการใช้พลังงานน้ำมันดิบ และลดการทำสงครามช่วงชิงน้ำมันระหว่างประเทศ อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าน้ำมันของประเทศนั้นๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งหน่วยงานร่วมขึ้นชื่อ Economic Liaison Committee ทำหน้าที่รับผิดชอบเปิดการเจรจาทางการทูต กับประเทศตะวันออกกลางและเขตอื่นๆ เพื่อสนับสนุนบริษัทน้ำมันของสหรัฐฯ ให้สามารถแข่งขันกับบริษัททางยุโรปได้ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำมัน

ในปัจจุบันประเทศไทยต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน การยกเลิกการควบคุมราคา การเพิ่มบทบาทเอกชน รัฐบาลควรจะเปิดโอกาสให้การพัฒนาตลาดพลังงานที่เหมาะสม ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการกำหนดแนวนโยบายความมั่นคงด้านพลังงาน ดำเนินไปโดยไม่มีการแทรกแซง และร่วมกันส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้ว่าสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อตลาดพลังงานน้ำมันอย่างไร  และพัฒนานโยบายความมั่นคงให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงด้านการตลาดให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆ

 

Tags:

Comments are closed.

Blog Home