ทิศทางการส่งออกน้ำมันและก๊าซจากไทยไปต่างประเทศ

Posted by admin - August 29th, 2014

ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีความต้องการในการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทของน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่มาจากการแปรรูปน้ำมันดิบ ดังนั้นจึงมีบริษัทธุรกิจการค้าต่างประเทศเกิดขึ้นมากมาย เช่น บริษัท ปตท. จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติ ที่มีการลุงทุนในโรงกลั่นของประเทศไทย ที่สร้างความมั่นคงและรักษาสมดุลทางพลังงาน เช่น การนำเข้าก๊าซ LPG ส่วนที่เกินจากกำลังการผลิตภายในประเทศเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ในอุตสาหกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ยังส่งออกน้ำมันก๊าซที่เกินจากความต้องการใช้ภายในประเทศ โดยต้องมีการติดตามอยู่เสมอ ในด้านภาคธุรกิจเองจำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงราคาท่ามกลางสภาวะตลาดน้ำมันที่มีผันผวนสูง เพื่อผลักดันให้การส่งออกมีมูลค่าสูงสุด นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ฝ่ายการค้าน้ำมันสำเร็จรูป ยังแสวงหาโอกาสในการเป็นตัวกลางในการทำการค้ากับตลาดต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศ ยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ความชำนาญ เพื่อก้าวไปสู่ตลาดสากลในอนาคต ปัจจุบันนี้จึงมีเครือข่ายและพันธมิตรการค้าอยู่หลายภูมิภาคทั่วโลก

อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของไทยจะมีการขยายตัวเรื่อยๆในอนาคต โดยมีปัจจัยหลายๆด้านเป็นตัวสนับสนุน แต่อย่างไรก็ตามประเทศยังต้องอาศัยการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศถึงแม้ว่าไทยจะมีตลาดน้ำมันที่แข็งแกร่งก็ตาม นอกจากนี้นักวิชาการยังยืนยันว่าไทยจะมีศักยภาพมากขึ้น เนื่องจากมีการสร้างโรงกลั่นมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ ผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ๆในภาคอุตสาหกรรมน้ำมันยังมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ประกอบด้วยเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับด้านการผลิตโดยเฉพาะ รวมทั้งไทยยังมีเครือข่ายกับผู้นำด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ทำให้ไทยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาและปัญหาต่างๆได้อย่างดี

นอกจากนี้คนในประเทศเองต้องตะหนักถึงความสำคัญในการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ถือเป็นสิ่งมีค่าของเราทุกคน อีกทั้งความต้องการพลังงานมีอัตราเพิ่มขึ้นในทุกๆปี ในขณะที่พลังงานมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นไม่แม้แต่ภาคธุรกิจเท่านั้นที่ต้องใช้พลังงานให้คุ้มค่า ทางด้านผู้บริโภคเองก็ต้องตระหนักว่าจะทำอย่างไรถึงจะเป็นการช่วยประหยัดพลังงานของชาติให้เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นอีกด้วย

Tags:

Comments are closed.

Blog Home